Hevosavusteista sosiaalista kuntouttamista

  • Tavoite lähtee liikkeelle yksilöllisestä kuntoutumis- tai toimintasuunnitelmasta.
  • Toiminta tapahtuu talliympäristössä koulutetun ohjaajan kanssa, liittyy hevosten hoitamiseen, ruokintaan ja käsittelyyn sekä tallitilojen kunnossapitoon.
  • Toiminnan tarkoituksena voi olla kehittää esim. sosiaalisia taitoja, tunteiden ilmaisukykyä, toiminnan säätely- ja keskittymiskykyä, syy-seuraus -suhteiden tajua, ongelmanratkaisu- tai paineensietokykyä, luoda rakennetta arkeen.
  • Toiminnan ohessa ja sen jälkeen jutellaan esiin nousevista tunteista ja ajatuksista, tekemisen ja keskustelun pyrkimyksenä on oivallusten syntyminen.

  • Sopii kaikenikäisille, voi olla esim. lastensuojelun avohuollon tukitoimi lapsille, nuorille ja perheille tai sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista toimintakykyä vahvistavaa harkinnanvaraista sosiaalista kuntoutumista aikuisille ja nuorille.
  • Sopii hyvin myös ratsastusterapian jatkoksi kehityksellisenä tukitoimena esim. lapsille ja nuorille joilla on keskittymis- tai oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia, toiminnan säätelyn pulmia tai kielellisistä kehitysvaikeutta.
  • Kuntoutumiseen mahdollista liittää tukihenkilötoimintaa, työnetsintä-, yksilö- ja työhönvalmennuspalvelua.

  • Sovittavissa yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
  • Kuntouttavana toimintana esimerkiksi lapsilla ja nuorilla aloitus voi olla esim. 5-10 kertaa esim. kerran viikossa.
  • Aikuisilla sosiaalisesti kuntouttavana toimintana esim. 2-6 kk, toimintakertoja 2-4 viikossa.

Voimme järjestää tarvittaessa kyydityksen kuntoutukseen. Ota yhteyttä ja kysy lisää! P.0443717183/Titta

 

Tienpolvi Ky on hyväksytty tuottamaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisia sosiaalipalveluja ja toiminnan vetäjä on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja.

Ammatillista tukihenkilötoimintaa

Tienpolven Valmennus tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa jälkihuollossa oleville nuorille, erityisryhmille ja avohuollon tukitoimien piirissä oleville perheille. Ammatillinen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on luoda rakentava ja turvallinen tukisuhde arkeen, harrastuksiin tai työelämään. Tarjoamme keskusteluapua ja osallistumme neuvotteluihin, annamme tukea itsenäistymisessä ja hoidamme yhdessä arkiasioita, autamme löytämään mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia sekä rohkaisemme opiskeluihin tai työharjoitteluun. Pyrimme yhdessä lähettävän tahon kanssa toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Toimintamuodot ja -tavat voivat vaihdella, voimme hyödyntää ohjauksessa sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja liittää palveluun työnetsintää ja työhönvalmennusta asiakkaan omien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementtejä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja vuorovaikutuksellisuus.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan tekemiseen, kokemukseen, sitä kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. Sopii kaikille lapsille ja nuorille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla myös ennaltaehkäisevä tai korjaava kuntoutuksen menetelmä, jolla pyritään edistämään emotionaalista ja sosiaalista kasvua ja tukemaan kokanaisvaltaista hyvinvointia.

 

Hevosen kanssa toteutetaan osallistavaa toimintaa ja harjoitteita, jotka kehittävät yksilön motorisia, emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja.

 

Toiminnan keskiössä on asiakkaan ja hevosen välinen vuorovaikutus, jota ohjaa koulutettu henkilö. Hevosen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä syy-seuraussuhteista, näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Toiminnan jälkeen syntyneistä kokemuksista keskustellaan.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla hyödyksi lapsille ja nuorille, joilla tunne-elämän ongelmia, puutteita sosiaalisissa taidoissa, vaikeuksia keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa tai motorisia vaikeuksia.

 

Asiakkaat voivat ohjautua esim lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon kautta, perhekodeista, terveydenhuollon kautta esim. ratsastus- tai toimintaterapian jälkeen.

 

Kysy lisää puhelimitse tai sähköpostilla.

Titta p.0443717183, titta.tienpolvi@gmail.com

 

 

 

 

Yhteystiedot
Tienpolvi Ky

2817986-6

Osoite

Sotkanniemi 273
70870 HILTULANLAHTI

Puhelin

044 371 7183