Tuettu työtoiminta

Tuettu työtoiminta on ohjattua ryhmätoimintaa, joka tapahtuu hevostilalla, esim. tallitöitä, hevostenhoitoa, tilan ja kiinteistön kunnossapitoa, puutarhatöitä sekä puu- ja metallirakennustöitä. Palvelu on tarkoitettu sosiaalityön asiakkaille, jotka hyötyvät toiminnallisesta tekemisestä arkirytmin, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena. Tekeminen, oman kokemuksen ja oppimisen kautta. Palvelu toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 päivänä viikossa, päivän pituus 3-4 tuntia, päivän aikana tarjotaan ruoka ja kahvi, palvelun ajalla saa bussikortin tai matkakulukorvauksen. Työtoiminnassa saa myös yksilöllistä ohjausta ja tukea arkiasioiden hoitoon. Jos palvelu kiinnostaa, ota yhteys oman sosiaalityöntekijääsi.

Lisätietoja antaa Titta Tienpolvi, vastuuvalmentaja, s. 044 3717 183

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutustaitoja ja itseluottamusta sekä vahvistaa
käytännön asioiden hoitamiskykyä ja arjenhallintaaYksilövalmennuksessa keskustellaan  itselle merkityksellisistä asioista ratkaisukeskeisesti.

Yksilövalmennus voi olla yhdessä tuetun työtoiminnan kanssa tai pelkästään ja se voidaan toteuttaa työtoimintapaikalla, etäohjauksena sekä omassa arki- ja asiointiympäristössä.

 Jos tarvitset tukea ja ohjausta minkä tahansa elämän osa-alueen eteenpäin viemiseen, kysy yksilövalmennusta omalta sosiaalityöntekijältäsi.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus on tarkoitettu sosiaalipalvelujen asiakkaille, joilla on myös yksilö- ja/tai työtoimintavalmennussopimus. Ryhmävalmennus on hyvinvointia tukevaa toimintaa, joka vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta. Ryhmävalmennus toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan 1-3 kertaa viikossa 2 tuntia kerrallaan. 

Ryhmävalmennus on elämyksellistä, itselle mielekästä toiminnallista tekemistä yhdessä. Ryhmävalmennuksen teemoja suunnitellaan yhdessä ja jokainen voi osallistua niihin omien kiinnostusten mukaan.

Toiminnassa  hyödynnetään mm. eläin- ja luontoavusteisuutta, kuten erilaisten taitojen harjoittelemista hevosten avulla. 

– Hevosten kanssa tekeminen; hoito, käsittely, taluttaminen ja ratsastaminen.

– Luonnossa liikkuminen; luontopolku laavulle, sienestys, kalastus, kasvien ja yrttien opettelu/kerääminen/hyödyntäminen, koirien kanssa harrastaminen.

– Henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa toimintaa; esimerkiksi kuntosalilla, uima- ja keilahallilla käyntiä, yhdessä pelaamista, venyttelyä, voimistelua, rentoutumista, kulttuuritapahtumissa käymistä.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, jossa  lähtökohtana on ohjattu hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Työskentelytapaa voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen – vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden, elämyksellisyyden ja osallisuuden kautta.  Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa työskennellään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toimintaa ohjaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan hyödyntää mm.:

  • lastensuojelun tukitoimena,
  • oppimisen tukena,
  • mielenterveys- ja päihdetyössä,
  • kuntouttavassa työtoiminnassa,
  • nuorten tukihenkilötoiminnassa,
  • sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa

Titta Tienpolvi on koulutukseltaan sosiaalipsykologi, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Jos kiinnostuit palvelusta, ota yhteyttä p. 044 3717183 tai titta.tienpolvi@gmail.com  

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä uusien myönteisten toimintatapojen ja elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista (esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta).

Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. 

Jos neuropsykiatrinen valmennus kiinnostaa, kysy lisää puhelimitse tai sähköpostilla Titta Tienpolvi p. 044 37 17 183, titta.tienpolvi@gmail.com

 

Yhteystiedot
Tienpolvi Ky

2817986-6

Osoite

Sotkanniemi 273
70870 HILTULANLAHTI

Puhelin

044 371 7183