Sosiaalista kuntouttamista hevostilaympäristössä

  • Tavoite lähtee liikkeelle yksilöllisestä toimintasuunnitelmasta.

  • Ryhmätoimiminta tapahtuu hevostilalla ja liittyy hevosten hoitamiseen, ruokintaan ja käsittelyyn sekä tilan kunnossapitoon, rakentamiseen ja puutarhan hoitoon.

  • Toiminnan tarkoituksena on tukea hyvinvointia ja arjen sujumista sekä kehittää erilaisia taitoja (itseluottamus, vuorovaikutus, toiminnan säätely  ja keskittymiskyky, syy-seuraus -suhteiden taju, ongelmanratkaisu- tai paineensietokyky).

  • Tekemisen ohessa jutellaan esiin nousevista tunteista ja ajatuksista, keskustelun pyrkimyksenä on oivallusten syntyminen sekä asioiden näkyväksi tekeminen.

  • Tuettua työtoimintaa, ryhmä- ja yksilövalmennusta yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti 1-3 kk kerrallaan.

  • Ryhmätoimintapäiviä 1-5 kertaa viikossa 3-4 tuntia kerrallaan (sis.ruoka ja kahvi).

  • Yksilövalmennuksessa paneudutaan arkiasioiden kuntoon laittamiseen – mahdollisuus maksimissaan 40 tuntiin 3 kuukauden aikana.

  • Tavoitteena on edistää hyvinvointia, vuorovaikutustaitoja ja itseluottamusta sosiaalisissa tilanteissa toimimiseksi, vahvistaa käytännön asioiden hoitamiskykyä ja arjenhallintaa sekä löytää sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta tukevia verkostoja ja toimintaympäristöjä.

Sosiaaliseen kuntoutukseen pääset oman sosiaalityöntekijäsi kautta. Ajanvaraus aikuissosiaalityöhön arkisin klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00 puh. 017 183 970 

LINKKI: Esite sosiaalinen kuntoutus

Voit myös ottaa yhteyttä ja kysyä lisää palvelusta!

P.0443717183/Titta

Tienpolvi Ky on hyväksytty tuottamaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisia sosiaalipalveluja ja toiminnan vetäjä on sosiaalipsykologi, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja sekä neuropsykiatrinen valmentaja.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementtejä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja vuorovaikutuksellisuus.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan tekemiseen, kokemukseen, sitä kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. Sopii kaikille lapsille ja nuorille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla myös ennaltaehkäisevä tai korjaava kuntoutuksen menetelmä, jolla pyritään edistämään emotionaalista ja sosiaalista kasvua ja tukemaan kokanaisvaltaista hyvinvointia.

 

Hevosen kanssa toteutetaan osallistavaa toimintaa ja harjoitteita, jotka kehittävät yksilön motorisia, emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja.

 

Toiminnan keskiössä on asiakkaan ja hevosen välinen vuorovaikutus, jota ohjaa koulutettu henkilö. Hevosen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä syy-seuraussuhteista, näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Toiminnan jälkeen syntyneistä kokemuksista keskustellaan.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla hyödyksi lapsille ja nuorille, joilla tunne-elämän ongelmia, puutteita sosiaalisissa taidoissa, vaikeuksia keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa tai motorisia vaikeuksia.

 

Kysy lisää puhelimitse tai sähköpostilla.

Titta p.0443717183, titta.tienpolvi@gmail.com

 

 

 

 

Yhteystiedot
Tienpolvi Ky

2817986-6

Osoite

Sotkanniemi 273
70870 HILTULANLAHTI

Puhelin

044 371 7183